Service


Vi har adgang til alle serviceskemaer, så vi kan udføre service efter fabrikantens foreskrifter.

Dette gør, at du er sikker på, at du forsat kan beholde din eventuelle fabriksgaranti på din bil. Det gør også, at du er sikker på, at alt bliver kontrolleret/skiftet ved de rigtige intervaller.

Vi har diagnoseudstyr, der løbende bliver opdateret, så vi kan se om der eventuelt skulle ligge fejl, der skal udbedres.